Spolupráce

Balic - Balic Lifesaving Competence

Firma BALIC je Autorizovaná osoba a akreditované zařízení MŠMT.

Pořádáme vzdělávací a školící akce, odborné i specializační a rekvalifikační kurzy.

Zaměřujeme se především na kurzy první pomoci a vodní záchrany.

Organizujeme firemní akce a teambuildingové i prožitkové programy pro pracovní kolektivy i neformální skupiny.

Zajišťujeme a realizujeme široké spektrum outdoorových akcí, včetně rodinných programů.

Nabízíme služby soudního znalce v oblasti Sport, BOZP a Vodní záchrana

WWW.BALIC.CZ

https://www.facebook.com/balic.cz/

 

                                                                                                                                                             

První pomoc zážitkem - Romana Kazdová 

Poskytnout první pomoc může být tak snadné, že to zvládne i malé dítě.
Zážitkové kurzy první pomoci pro firmy, organizace, školy, školky, pedagogy. Také pro hasiče. Vhodné jako team-building.
Necítíte jistotu, že byste zvládli poskytnout první pomoc?
Už mockrát jste to slyšeli, přesto už si zase nic nepamatujete?
Přijďte si to zažít . Máte jedinečnou možnost vše si natrénovat.
V simulacích skutečných situací, vás jednoduchými kroky naučíme hravě zvládnout první pomoc.

 

https://www.facebook.com/prvnipomoczazitkem/

 

Bezpečné dětství - u vody bez nehody

Projekt Bezpečné dětství - u vody bez nehody je zaměřen na osvětu v oblasti prevence tonutí a zvýšení informovanosti veřejnosti, zejména dětí, jak se bezpečně chovat u vody.
Na realizaci projektových aktivit se podílí Centrum péče o děti a rodinu s odbornou garancí Mgr. Jana Sedláčka, DiS. a MUDr. Marka Vašáka, spolu s Vodní záchrannou službou ČČK a dalšími partnery. Projekt vznikl za podpory Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

https://www.facebook.com/bezpecnedetstvi.cz/

 

Zpět do obchodu